Về Website này

Website tìm kiếm nhà hàng có thực đơn tiếng nước ngoài tại Tokyo. Giới thiệu văn hóa ẩm thực và các nhà hàng với các món ăn Nhật Bản được đặc biệt yêu thích cũng như các món ăn trên thế giới tại thành phố Tokyo.

Liên hệ

Những câu hỏi, v.v.. liên quan đến Website này vui lòng liên hệ qua địa chỉ bên dưới.
※Chúng tôi chỉ nhận thông tin liên hệ bằng tiếng Anh. Mong quý khách thông cảm.


公益財団法人東京観光財団