HAN

Địa chỉ 〒100-1511
1636-5 Mitsune,Hachijojimahachijo-machi,Tokyo
Điện thoại +81-4996-2-7080
Khu vực Islands Areas
Thể loại Other Japanese,Other
Thuốc Cấm hút thuốc hoàn toàn
thẻ/điện thoại di động Credit Cards Not Accepted
Có Wifi miễn phí Not Available
Màn hình lớn để xem thể thao Not Available
Thời gian mở cửa Daytime 11:00 PM ~ 02:00 PM
Night 06:00 PM ~ 09:00 PM
Ngày nghỉ định kỳ Thursday
Ngôn ngữ thực đơn 日本語,English,한국어,简体中文
Bản đồ chỉ dẫn đường đi Hachijo-Jima
Dự toán trung bình approx. 800yen
Tiền công (tiền chỗ ngồi, tiền dịch vụ, tiền món khai vị, v.v...) Not Available

noimage